• bg  Български
bg  Български en  English
Новини
23.04.2014
Още в началото на април саблеклюните в Атанасовско езеро се събраха по двойки и започнаха да гнездят. На насипния остров в плитката лагуна, изграден преди две години, вече се размножават около петнадесет двойки от птиците с черно-бяла окраска и извити като саби клюнове. Към тях са се присъединили и две двойки кокилобегачи.
22.04.2014

Единайсет двойки качулати корморани гнездят на островите Св. Иван и Св. Петър до Созопол. Наблюдението бе направено от екип на Българско дружество за защита на птиците и Групата за изследване на чайките в България.

Саблеклюнът кацна на монитора ни през април

През април на мониторите ни е саблеклюнът. През 2012 година ние построихме огромен остров, който се надявахме да стане родилен дом за саблеклюните на Атанасовско езерo. Още първата година близо 20 двойки саблеклюни отгледаха малките си на острова.

Партньoри